Bạn Tuyết Minh đã lựa chọn phương pháp nâng mũi cấu trúc nanoform đệm trung bì mỡ để khắc phục tình trạng sống mũi thấp, đầu mũi to bè để có thể tự tin hơn.

Sau 2 tháng theo dõi thì bạn đã quyết định đến bác sĩ Phương để nâng mũi. Suốt quá trình nâng mũi, bạn hoàn toàn không cảm thấy đau nên bạn, điều này khiến bạn rất bất ngờ.

Ngày khi tháo nẹp, bạn đã nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người trong gia đình. Bạn rất hài lòng với kết quả này.

Video chia sẻ của bạn Tuyết Minh sau khi nâng mũi tại Viện nâng mũi Dr.Face