Bạn Mỹ Quyền trước đây chỉ gặp phải tình trạng sống mũi thấp còn đầu mũi chỉ gặp khuyết điểm nhẹ. Bạn thấy bạn của mình đã từng nâng mũi tại bác sĩ Phương nên bạn cũng quyết địng đến gặp bác sĩ Phương nâng mũi.

Khách hàng Thang Mỹ Quyền

Khách hàng Thang Mỹ Quyền

Khách hàng Thang Mỹ Quyền

Mặc dù bạn mong muốn thực hiện phương pháp nâng mũi cấu trúc. Nhưng sau khi kiểm tra thì bác sĩ khuyên bạn chỉ cần lựa chọn nâng mũi đặt sống là đủ để khắc phục tình trạng hiện tại và còn tiết kiệm chi phí.

Khách hàng Thang Mỹ Quyền

Khách hàng Thang Mỹ Quyền

Khách hàng Thang Mỹ Quyền

Bạn rất hài lòng với dáng mũi mới cũng như nhận được rất nhiều lời khen từ gia đình và bạn bè.

Khách hàng Thang Mỹ Quyền

Khách hàng Thang Mỹ Quyền

Video chia sẻ của bạn Quyền sau khi nâng mũi tại Dr.FACE