Bạn Hồng Đào đã nâng mũi 1 lần nhưng sống mũi quá cao và đầu mũi bị quá cao nên chị mong muốn sửa lại để gương mặt hài hòa hơn.

Khách hàng Phương Thị Hồng Đào

Khách hàng Phương Thị Hồng Đào

Khách hàng Phương Thị Hồng Đào

Chị đã theo dõi bác sĩ Trần Phương được 5 năm, thấy rất nhiều dáng mũi đẹp. Dù vậy, do bạn làm dịch vụ thẩm mỹ ở nơi khác nên sẵn tiện nâng mũi. Tuy nhiên, kết quả hoàn toàn không đẹp nên bạn đã quay lại bác sĩ Phương để sửa lại mũi và bạn chọn phương pháp nâng mũi cấu trúc nanoform bọc sụn tai.

Khách hàng Phương Thị Hồng Đào

Khách hàng Phương Thị Hồng Đào

Khách hàng Phương Thị Hồng Đào

Dáng mũi mới giúp chị cảm thấy tự tin hơn, ít sưng bầm, gương mặt hài hòa và hiền hơn.

Khách hàng Phương Thị Hồng Đào

Khách hàng Phương Thị Hồng Đào

Video chia sẻ của bạn Đào sau khi nâng mũi tại Dr.FACE