Bạn Hương đã từng tiêm filler nâng mũi nhưng bị tràn khiến sống mũi to ra. Ngoài ra, bạn còn gặp tình trạng đầu mũi hếch, thô.

Khách hàng Phạm Thị Mỹ Hương

Khách hàng Phạm Thị Mỹ Hương

Khách hàng Phạm Thị Mỹ Hương

Bạn đã theo dõi bác sĩ Trần Phương từ rất lâu và bạn yêu thích nâng mũi tự nhiên nên đã không chần chừ lựa chọn nâng lại nũi lần 2 tại DRFACE.

Khách hàng Phạm Thị Mỹ Hương

Khách hàng Phạm Thị Mỹ Hương

Khách hàng Phạm Thị Mỹ Hương

Sau khi nâng mũi cấu trúc, bạn được gửi các video hướng dẫn tháo nẹp mũi để có thể thực hiện dễ dàng tại nhà. Dáng mũi mới của bạn được mọi người ai cũng khen, bạn cũng vui vẻ và tự tin hơn rất nhiều.

Khách hàng Phạm Thị Mỹ Hương

Khách hàng Phạm Thị Mỹ Hương

Video chia sẻ cảm nhận của bạn Mỹ Hương sau khi nâng mũi tại DRFACE