Bạn Thúy Kiều trước khi nâng mũi đã bị tình trạng đầu mũi to và sống mũi thấp nên bạn đã tìm đến Viện nâng mũi DR.FACE để gặp bác sĩ Trần Phương.

Khách hàng Phạm Châu Thúy Kiều

Khách hàng Phạm Châu Thúy Kiều

Khách hàng Phạm Châu Thúy Kiều

Bạn được mẹ định hướng đến với bác Phương vì mẹ bạn cũng đã từng được bác nâng mũi với kết quả rất hài lòng. Bạn lựa chọn phương pháp nâng mũi cấu trụn sụn nanoform kết hợp sụn tai với mong muốn dáng mũi tự nhiên, phù hợp với gương mặt thuần châu Á của bạn.

Khách hàng Phạm Châu Thúy Kiều

Khách hàng Phạm Châu Thúy Kiều

Khách hàng Phạm Châu Thúy Kiều

Sau 7 ngày, chiếc mũi mới khiến bạn rất vui và nhận được nhiều lời khen từ mọi người.

Khách hàng Phạm Châu Thúy Kiều

Khách hàng Phạm Châu Thúy Kiều

Video chia sẻ của bạn Thúy Kiều sau khi nâng mũi tại DR.FACE