Bạn Tiên gặp phải tình trạng sống mũi thấp nên mong muốn tìm gặp bác sĩ để sửa lại mũi của mình.

Khách hàng Nguyễn Trúc Tiên

Khách hàng Nguyễn Trúc Tiên

Khách hàng Nguyễn Trúc Tiên

Bạn lựa chọn bác sĩ nâng mũi Trần Phương theo sự tìm hiểu của mẹ và kết quả đã không làm bạn thất vọng. Vừa có được dáng mũi đẹp mà quá trình thực hiện nhẹ nhàng, nâng mũi không đau nên bạn thấy rất thoải mái.

Khách hàng Nguyễn Trúc Tiên

Khách hàng Nguyễn Trúc Tiên

Khách hàng Nguyễn Trúc Tiên

Khách hàng Nguyễn Trúc Tiên

Nếu bạn cũng đang gặp phải tình trạng giống bạn Tiên và muốn nâng mũi cao tự nhiên thì cứ liên hệ với bác sĩ Trần Phương – DR.FACE nhé!

Video chia sẻ sau khi nâng mũi của bạn Trúc Tiên