Bạn Thu Sa sống ở Mỹ mong muốn khắc phục tình sống mũi thấp, đầu mũi hếch và cánh mũi to. Bạn đã theo dõi bác sĩ Trần Phương được nửa năm và đã về Việt Nam để gặp bác tư vấn.

Bạn đã lựa chọn phương pháp nâng mũi cấu trúc đệm trung bì mỡ kết hợp thu cánh mũi để có được dáng mũi vừa cao vừa thọn gọn. Mặc dù ban đầu khi nói ý định nâng mũi với gia đình thì không được đồng ý. Tuy nhiên, sau khi nâng mũi xong thì ba mẹ bạn rất vui và thấy quyết định nâng mũi của bạn là đúng đắn.

Chồng bạn thì dành rất nhiều lời khen về gương mặt mới này. Bạn cảm thấy lựa chọn nâng mũi của mình là rất sáng suốt.

Video chia sẻ của bạn Thu Sa sau khi nâng mũi tại Dr.FACE