Dáng mũi trước đây của chị Bạch Loan là dáng mũi cà chua, có sống mũi gồ, đầu mũi to bè, làm cho gương mặt thô và không được đẹp. Chị vô tình nhìn thấy những video khách hàng nâng mũi tại bác sĩ Trần Phương cách đây 3 năm và đã theo dõi bác suốt thời gian qua.

Khách hàng Nguyễn Thị Bạch Loan

Khách hàng Nguyễn Thị Bạch Loan

Khách hàng Nguyễn Thị Bạch Loan

Chị lựa chọn phương pháp nâng mũi cấu trúc sụn tai và kết quả là ai nhìn thấy cũng khen đẹp, từ gia đình đến bạn bè, đồng nghiệp đều khen chị trẻ hơn trước rất nhiều.

Khách hàng Nguyễn Thị Bạch Loan

Khách hàng Nguyễn Thị Bạch Loan

Khách hàng Nguyễn Thị Bạch Loan

Chị chia sẻ, nếu biết trước nâng mũi sẽ đẹp lên như thế này thì chị đã quyết địng đi nâng mũi từ lâu rồi.

Khách hàng Nguyễn Thị Bạch Loan

Khách hàng Nguyễn Thị Bạch Loan

Video chia sẻ của chị Bạch Loan sau khi nâng mũi tại Dr.FACE