Chị Phước Bạc đến từ Đan Mạch đã nâng mũi sụn sườn cách đây 3 năm nhưng gặp phải tinh trạng sống mũi lệch, sống cao thô, thiếu độ lượn nên chị đã quyết định nâng mũi lần 2 để có được dáng mũi hài hòa hơn.

Khách hàng Nguyễn Phước Bạc

Khách hàng Nguyễn Phước Bạc

Khách hàng Nguyễn Phước Bạc

Sau khi được giới thiệu và tìm hiểu thì chị đã lựa chọn thực hiện nâng lại mũi tại bác sĩ Trần Phương.

Khách hàng Nguyễn Phước Bạc

Khách hàng Nguyễn Phước Bạc

Khách hàng Nguyễn Phước Bạc

Cùng xem dáng mũi mới sau khi cắt chỉ của chị nhé.

Khách hàng Nguyễn Phước Bạc

Khách hàng Nguyễn Phước Bạc

Video chia sẻ của chị Bạc sau khi nâng mũi tại DRFACE