Trước đây bạn Quyên gặp phải tình trạng sống mũi thấp, đầu mũi to bè. Sau khi được giới thiệu bác sĩ Trần Phương và sau vài tháng theo dõi thì bạn đã quyết định lựa chọn bác sĩ Trần Phương để thay đổi dáng mũi.

Khách hàng Nguyễn Lê Quyên

Khách hàng Nguyễn Lê Quyên

Khách hàng Nguyễn Lê Quyên

Bạn lựa chọn phương pháp nâng mũi sụn tự thân toàn phần kết hợp thu cánh mũi để chiếc mũi được tư nhiên và hài hòa với khuôn mặt.

Khách hàng Nguyễn Lê Quyên

Khách hàng Nguyễn Lê Quyên

Khách hàng Nguyễn Lê Quyên

Bạn rất hài lòng với kết quả mà bác sĩ đang đem đến.

Khách hàng Nguyễn Lê Quyên

Khách hàng Nguyễn Lê Quyên

Khách hàng Nguyễn Lê Quyên

Video chia sẻ của bạn Quyên sau khi nâng mũi tại DRFACE