Bạn Kim Uyên đến từ Mỹ với mong muốn dáng mũi tự nhiên, hài hòa với khuôn mặt nên bạn đã về Việt Nam để tìm gặp bác sĩ Phương nâng mũi.

Khách hàng Nguyễn Kim Uyên

Khách hàng Nguyễn Kim Uyên

Khách hàng Nguyễn Kim Uyên

Mũi bạn có khuyết điểm đầu mũi hếch, sống mũi thấp, đầu mũi to bè. Sau khi thấy một người bạn của mẹ đã nâng mũi tại bác sĩ Phương đã 5 năm và dáng mũi rất tự nhiên nên bạn đã tìm hiểu và cũng chính là động lực để bạn bay từ Mỹ nâng mũi tại bác sĩ Phương.

Khách hàng Nguyễn Kim Uyên

Khách hàng Nguyễn Kim Uyên

Khách hàng Nguyễn Kim Uyên

Cùng xem kết quả sau khi tháo nẹp của bạn Uyên nhé.

Khách hàng Nguyễn Kim Uyên

Khách hàng Nguyễn Kim Uyên

Video chia sẻ của bạn Uyên sau khi nâng mũi tại DRFACE