Bạn Cao Kỳ mong muốn khắc phục tình trạng sống mũi thấp và đầu mũi to bè. Bên cạnh đó, bạn nhận được sự ủng hộ của gia đình nên đã quyết định tìm đến bác sĩ Phương nâng mũi.

Bạn đã theo dõi bác sĩ Trần Phương được 4 tháng và quyết định lựa chọn phương pháp nâng mũi cấu trúc sụn tai nanoform kết hợp thu cánh mũi.

Sau khi nâng mũi, gương mặt bạn trở nên sắc nét và thon gọn hơn. Mọi người trong gia đình và đồng nghiệp công ty dều thấy việc nâng mũi của bạn là một quyết định đúng đắn.

Video chia sẻ của bạn Cao Kỳ sau khi nâng mũi tại Dr.FACE