Sau nhiều năm theo dõi bác sĩ Trần Phương cũng như đi tư vấn nâng mũi ở nhiều bác sĩ khác nhưng cuối cũng bạn vẫn lựa chọn nâng mũi tại bác sĩ Phương.

Khách hàng Lương Tú Linh

Khách hàng Lương Tú Linh

Khách hàng Lương Tú Linh

Bạn quyết định nâng mũi sụn sườn để đảm bảo an toàn và mang lại dáng mũi tự nhiên nhất. Bạn Linh đã nâng mũi cấu trúc sụn tự thân tại Viện nâng mũi DRFACE được 14 ngày. Dáng mũi mới giúp bạn khắc phục tình trạng mũi gãy, đầu mũi to bè.

Khách hàng Lương Tú Linh

Khách hàng Lương Tú Linh

Khách hàng Lương Tú Linh

Nâng mũi không đau và đội ngũ tận tâm chính là điều khiến bạn cảm thấy ấn tượng và hài lòng nhất tại DRFACE.

Khách hàng Lương Tú Linh

Khách hàng Lương Tú Linh

Video cảm nhận của bạn Linh sau khi nâng mũi tại DRFACE