Bạn Thúy Diễm rất tự tin khi đến bác sĩ Trần Phương nâng mũi vì cả gia đình 5 người đều đã nâng mũi ở bác sĩ Phương và dáng mũi đều rất đẹp.

Chỉ trong vòng 2 tuần tìm hiểu thì bạn đã đến gặp bác để tư vấn khắc phục tình trạng mũi gãy, đầu mũi to bè. Bạn đã lựa chọn phương pháp nâng mũi cấu trúc sụn nanoform kết hợp đệm trung bì mỡ để tránh biến chứng lộ sụn tai đầu mũi. Bạn nhận xét bác sĩ Trần Phương rất hiền hậu, vui tính và có tâm.

Sau khi nâng mũi, mọi người gặp đều khen bạn trở nên xinh đẹp hơn, Tây hơn. Và bạn rất hài lòng với kết quả này.

Video chia sẻ của bạn Thúy Diễm sau khi nâng mũi tại Dr.FACE