Bạn Phương Thảo muốn đến gặp bác sĩ Trần Phương nâng mũi vì tình trạng sống mũi thấp. Bạn đã tư vấn ở nhiều nơi những đều không ưng ý nhưng khi tìm hiểu bác sĩ Phương được 1 tháng thì bạn đã quyết định đến trung tâm để tư vấn.

Bạn cùng 1 người bạn khác cùng gửi hình để được tư vấn nhưng bác đã từ chối phẫu thuật cho bạn của bạn vì dáng mũi đó không cần thiết phải phẫu thuật. Bạn đã lựa chọn phương pháp nâng mũi cấu trúc sụn nanoform đệm trung bì mỡ kết hợp tiền mê để không có cảm giác đau.

Kết quả sau khi nâng nhận được rất nhiều lời khen, bạn rất vui và hài lòng với kết quả này.

Video chia sẻ của bạn Thảo sau khi nâng mũi tại Viện nâng mũi Dr.Face