Đã từng nâng mũi bằng chỉ nhưng kết quả mang lại không như ý cũng như lo ngại về sự an toàn cũng như thời gian duy trì kết quả nên chị Năm đã quyết định phẫu thuật nâng mũi.

Khách hàng Lê Thị Năm

Khách hàng Lê Thị Năm

Khách hàng Lê Thị Năm

Chị đã theo dõi bác sĩ Trần Phương được 6 năm và lựa chọn phương pháp nâng mũi cấu trúc để thay đổi dáng mũi của mình.

Khách hàng Lê Thị Năm

Khách hàng Lê Thị Năm

Khách hàng Lê Thị Năm

Dáng mũi tự nhiên, hài hòa, bền vững chính là những kết quả mà chị có được đúng như mong đợi. Ai cũng khen khiến chị cảm thấy vui và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Khách hàng Lê Thị Năm

Khách hàng Lê Thị Năm

Video cảm nhận của chị Năm sau khi nâng mũi tại DRFACE