Bạn Khánh Ngân hiện đang là sinh viên nhưng được gia đình ủng hộ phẫu thuật thẩm mỹ để giúp bạn trở nên xinh đẹp hơn. Bạn đã tìm hiểu bác sĩ Trần Phương đã hơn 1 năm và bạn đã lựa chọn thực hiện combo nâng mũi + cắt mí. Dáng mũi bạn đầu của bạn khá to bè, không có sống, mắt không có mí.

Khách hàng Lê Đào Khánh Ngân

Khách hàng Lê Đào Khánh Ngân

Khách hàng Lê Đào Khánh Ngân

Và kết quả nhận được đã làm cho gương mặt của bạn được thay đổi hoàn toàn.

Khách hàng Lê Đào Khánh Ngân

Khách hàng Lê Đào Khánh Ngân

Khách hàng Lê Đào Khánh Ngân

Điều bạn ân tượng nhất khi nâng mũi tại bác sĩ Phương chính là quá trình nâng mũi không đau và dịch vụ chăm sóc hậu phẫu chu đáo, tận tình.

Khách hàng Lê Đào Khánh Ngân

Khách hàng Lê Đào Khánh Ngân

Video chia sẻ của bạn Khánh Ngân sau khi nâng mũi tại DRFACE