Bạn Thanh Tâm với lời khuyên của mẹ đã quyết định lựa chọn nâng mũi tại bác sĩ Trần Phương. Bạn gặp phải khuyết điểm sống mũi thấp, đầu mũi to bè.

Khách hàng Lâm Thị Thanh Tâm

Khách hàng Lâm Thị Thanh Tâm

Khách hàng Lâm Thị Thanh Tâm

Mẹ của bạn đã từng nâng mũi sụn sườn tại DRFACE do bác sĩ Phương thực hiện, đến nay đã 3 năm và dáng mũi vẫn rất đẹp nên bạn cũng đã tìm hiểu về bác Phương và quyết tâm nâng mũi ở tay bác. Bạn được tư vấn lựa chọn phương pháp nâng mũi cấu trúc nanoform. Một điểm khiến bạn rất ân tượng chính là quá trình nâng mũi không đau và thời gian mũi lành lại rất nhanh.

Khách hàng Lâm Thị Thanh Tâm

Khách hàng Lâm Thị Thanh Tâm

Khách hàng Lâm Thị Thanh Tâm

Dáng mũi mới giúp bạn tự tin hơn, gia đình và bạn bè đều dành những lời khen nên bạn rất hạnh phúc.

Khách hàng Lâm Thị Thanh Tâm

Khách hàng Lâm Thị Thanh Tâm

Video chia sẻ của bạn Thanh Tâm sau khi nâng mũi ở DRFACE