Dáng mũi của của bạn Hồng Thảo có phần đầu mũi không quá nhiều khuyết điểm nhưng sống mũi lại khá thấp nên bạn đã quyết định đi nâng mũi.

Bạn ưu tiên lựa chọn dáng mũi tự nhiên, sau khi tìm hiểu thì bạn đã biết đến bác sĩ Trần Phương với những kết quả nâng mũi rất đúng với ý bạn. Bạn theo dõi bác suốt 1 năm và cuối cùng đã quyết định đến để tư vấn. Bác sĩ Phương và bạn đã lựa chọn phương pháp nâng mũi cấu trúc sụn tự thân toàn phần để có dáng mũi tự nhiên và kết quả duy trì bền vững.

Kết quả nâng mũi sau 15 ngày rất đúng với ý bạn. Bạn hoàn toàn hài lòng với kết quả này.

Video chia sẻ của bạn Thảo sau khi nâng mũi tại Viện nâng mũi Dr.Face