Bạn Minh Tuấn sau khi chỉ xem 1 video nâng mũi của bác sĩ Trần Phương thì đã tin tưởng đến gặp bác để phẫu thuật nâng mũi khắc phục tình trạng mũi ngắn hếch và sống mũi gồ ghề.

Bạn biết đến bác Phương sau khi thấy 1 người bạn đã từng nâng mũi tại đây và có dáng mũi rất đẹp. Bạn đã đến tư vấn và lựa chọn phương pháp nâng mũi cấu trúc nanoform đệm trung bì mỡ.

Sau khi tháo nẹp, mọi người đều ngạc nhiên với sự thay đổi của bạn. Ai cũng dành cho bạn những lời khen khi có được chiếc mũi mới. Bạn rất vui và hài lòng với kết quả này.

Video chia sẻ của bạn Tuấn sau khi nâng mũi tại Dr.FACE