Chị Heyley từ Mỹ trở về Việt Nam để tìm gặp bác sĩ Trần Phương sau những biến chứng nâng mũi trước đây. Chị đã từng nâng mũi lần đầu tại Mỹ nhưng kết quả là sống mũi bị lệch, sửa mũi lần 2 vẫn bị lệch, nâng mũi lần 3 thì kết quả hoàn toàn không được như mong muốn.

Khách hàng Heyley Nguyễn

Khách hàng Heyley Nguyễn

Khách hàng Heyley Nguyễn

Sau khi nhìn thấy được những dáng mũi mà bác sĩ Trần Phương thực hiện cũng như thông qua những livestream, chị đã quyết định đổi ý sang Hàn Quốc nâng mũi thành về Việt Nam để được bác sĩ Phương nâng mũi.

Khách hàng Heyley Nguyễn

Khách hàng Heyley Nguyễn

Khách hàng Heyley Nguyễn

Chị rất hài lòng với dáng mũi mới và cảm thấy vui hơn cũng như tự tin hơn trong cuộc sống.

Khách hàng Heyley Nguyễn

Khách hàng Heyley Nguyễn

Video chia sẻ của chị Heyley sau khi nâng mũi tại DRFACE