Bạn Khánh Ly đã thực hiện nâng mũi cấu trúc tự thân toàn phần kết hợp đục xương bè để khắc phục tình trạng đầu mũi to bè và sống mũi rất thấp.

Bạn được mẹ khuyên nên lựa chọn bác sĩ Trần Phương vì có người quen đã thực hiện nâng mũi ở bác với kết quả rất đẹp. Bạn đã tìm hiểu và quyết định đến gặp bác sĩ Phương tư vấn.

Dù rất sợ đau, tuy nhiên sau khi nâng mũi bạn hoàn toàn không cảm thấy khó chịu và mọi sinh hoạt hằng ngày đều rất dễ dàng.

Video chia sẻ của bạn Khánh Ly sau khi nâng mũi tại Dr.FACE