Bạn Thu Hà đã tìm hiểu nâng mũi được 1 năm và với lời giới thiệu của bạn bè nên bạn đã biết đến bác sĩ Trần Phương. Bạn lựa chọn bác sĩ Phương thay vì những trung tâm khác vì dáng mũi bác làm rất tự nhiên.

Khách hàng Đào Thu Hà

Khách hàng Đào Thu Hà

Khách hàng Đào Thu Hà

Bạn đã lựa chọn nâng mũi sụn tự thân toàn phần và kết quả mang lại đã làm cho bạn rất hài lòng.

Khách hàng Đào Thu Hà

Khách hàng Đào Thu Hà

Khách hàng Đào Thu Hà

Bạn bè ai gặp cũng đều khen đẹp và hỏi “nâng mũi ở đâu” nên bạn cảm thấy vui và tự tin hơn rất nhiều.

Khách hàng Đào Thu Hà

Khách hàng Đào Thu Hà

Video chia sẻ của bạn Thu Hà sau khi nâng mũi tại DRFACE