Bạn Minh Thư chưa từng nâng mũi lần nào, tình trạng bạn đang gặp phải là sống mũi thấp, đầu mũi thấp tẹt. Bạn dự định lựa chọn phương pháp nâng mũi sụn tự thân để có dáng mũi cao tự nhiên và an toàn.

Bạn biết đến bác sĩ Trần Phương qua một người thân đã từng nâng sửa lại mũi hỏng bằng sụn tự thân ở bác hơn 1 năm và kết quả hiện tại rất đẹp. Bạn đã tìm hiểu trong vòng 2 tháng và quyết định về Việt Nam để được bác Phương tư vấn.

Ngay khi vừa tháo nẹp, bạn đã nhận được rất nhiều lời khen từ bạn bè và người thân. Bạn rất hài lòng với kết quả và nhận thất sự lựa chọn của mình là đúng đắn.

Video chia sẻ của bạn Thư sau khi nâng mũi tại Dr.FACE