Bạn Luyến trước đây gặp phải tình trạng sống mũi thấp và đầu mũi ngắn hếch và bạn đã tham khảo nhiều bác sĩ khác ở Hà Nội.

Nhưng sau khi xem được những video nâng mũi của bác sĩ Trần Phương, bạn đã quyết định vào TP.HCM để gặp bác sĩ Phương để tư vấn.

Bạn lựa chọn phương pháp nâng mũi cấu trúc sụn sườn ngay từ ban đầu vì đó là sụn tự thân và sẽ có được dáng mũi tự nhiên và kết quả duy trì ổn định. Hãy cùng chờ đợi kết quả nâng mũi của bạn Luyến ở những video tiếp theo nhé.

Video chia sẻ của bạn Luyến sau khi nâng mũi tại Viện nâng mũi Dr.Face