Bạn Xuân Phương đến với bác sĩ Phương để lựa chọn thực hiện cả 2 dịch vụ thẩm mỹ là nâng mũi cấu trúc sụn tự thân và cắt mắt.

Khách hàng Hữu Xuân Phương

Khách hàng Hữu Xuân Phương

Khách hàng Hữu Xuân Phương

Trước đó bạn gặp phải khuyết điểm đầu mũi ngắn, bè, sống mũi thấp và mắt bị sụp mí. Một trong những điều làm bạn ngạc nhiên chính là dù nâng mũi và cắt mí cùng một lúc nhưng bạn hoàn toàn không cảm thấy đau.

Khách hàng Hữu Xuân Phương

Khách hàng Hữu Xuân Phương

Khách hàng Hữu Xuân Phương

Bạn rất vui và hài lòng với kết quả mà mình nhận được.

Khách hàng Hữu Xuân Phương

Khách hàng Hữu Xuân Phương

Video chia sẻ của bạn Phương sau khi nâng mũi tại DRFACE