Chăm sóc khách hàng

Hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật tại drface

1-Trước phẫu thuật

Đối với phẫu thuật nâng mũi, việc bóc tách, đưa chất liệu sụn vào trong khoang mũi và điều chỉnh dáng mũi sẽ có những thao tác xâm lấn nhất định. Do đó, không thể tránh khỏi việc sau khi hết thuốc tê, mũi bị sưng nề và đau đớn. Tùy cơ địa và tay nghề bác sĩ mà tình trạng sưng nhiều hay ít.
– Chườm lạnh là giải pháp hàng đầu để giảm sưng mũi sau khi nâng, chườm lạnh 30 phút/1 lần để giảm nhanh chóng tình trạng sưng.
– Nên chú ý đến chế độ ăn uống tránh các loại thực phẩm gây kích ứng, có thể bổ sung thêm thơm, nước ép trái cây,… để tăng đề kháng
– Uống đủ thuốc theo đơn thuốc sau nâng mũi của bác sĩ đã chỉ định để giảm sưng.

Đối với phẫu thuật nâng mũi, việc bóc tách, đưa chất liệu sụn vào trong khoang mũi và điều chỉnh dáng mũi sẽ có những thao tác xâm lấn nhất định. Do đó, không thể tránh khỏi việc sau khi hết thuốc tê, mũi bị sưng nề và đau đớn. Tùy cơ địa và tay nghề bác sĩ mà tình trạng sưng nhiều hay ít.
– Chườm lạnh là giải pháp hàng đầu để giảm sưng mũi sau khi nâng, chườm lạnh 30 phút/1 lần để giảm nhanh chóng tình trạng sưng.
– Nên chú ý đến chế độ ăn uống tránh các loại thực phẩm gây kích ứng, có thể bổ sung thêm thơm, nước ép trái cây,… để tăng đề kháng
– Uống đủ thuốc theo đơn thuốc sau nâng mũi của bác sĩ đã chỉ định để giảm sưng.

Đối với phẫu thuật nâng mũi, việc bóc tách, đưa chất liệu sụn vào trong khoang mũi và điều chỉnh dáng mũi sẽ có những thao tác xâm lấn nhất định. Do đó, không thể tránh khỏi việc sau khi hết thuốc tê, mũi bị sưng nề và đau đớn. Tùy cơ địa và tay nghề bác sĩ mà tình trạng sưng nhiều hay ít.
– Chườm lạnh là giải pháp hàng đầu để giảm sưng mũi sau khi nâng, chườm lạnh 30 phút/1 lần để giảm nhanh chóng tình trạng sưng.
– Nên chú ý đến chế độ ăn uống tránh các loại thực phẩm gây kích ứng, có thể bổ sung thêm thơm, nước ép trái cây,… để tăng đề kháng
– Uống đủ thuốc theo đơn thuốc sau nâng mũi của bác sĩ đã chỉ định để giảm sưng.

2 - Sau phẫu thuật

Đối với phẫu thuật nâng mũi, việc bóc tách, đưa chất liệu sụn vào trong khoang mũi và điều chỉnh dáng mũi sẽ có những thao tác xâm lấn nhất định. Do đó, không thể tránh khỏi việc sau khi hết thuốc tê, mũi bị sưng nề và đau đớn. Tùy cơ địa và tay nghề bác sĩ mà tình trạng sưng nhiều hay ít.
– Chườm lạnh là giải pháp hàng đầu để giảm sưng mũi sau khi nâng, chườm lạnh 30 phút/1 lần để giảm nhanh chóng tình trạng sưng.
– Nên chú ý đến chế độ ăn uống tránh các loại thực phẩm gây kích ứng, có thể bổ sung thêm thơm, nước ép trái cây,… để tăng đề kháng
– Uống đủ thuốc theo đơn thuốc sau nâng mũi của bác sĩ đã chỉ định để giảm sưng.

Đối với phẫu thuật nâng mũi, việc bóc tách, đưa chất liệu sụn vào trong khoang mũi và điều chỉnh dáng mũi sẽ có những thao tác xâm lấn nhất định.

Đối với phẫu thuật nâng mũi, việc bóc tách, đưa chất liệu sụn vào trong khoang mũi và điều chỉnh dáng mũi sẽ có những thao tác xâm lấn nhất định.

Nội dung của Accordion
Nội dung của Accordion
Nội dung của Accordion
Nội dung của Accordion
Nội dung của Accordion

3 - Sau phẫu thuật nâng mũi

Đối với phẫu thuật nâng mũi, việc bóc tách, đưa chất liệu sụn vào trong khoang mũi và điều chỉnh dáng mũi sẽ có những thao tác xâm lấn nhất định. Do đó, không thể tránh khỏi việc sau khi hết thuốc tê, mũi bị sưng nề và đau đớn. Tùy cơ địa và tay nghề bác sĩ mà tình trạng sưng nhiều hay ít.
– Chườm lạnh là giải pháp hàng đầu để giảm sưng mũi sau khi nâng, chườm lạnh 30 phút/1 lần để giảm nhanh chóng tình trạng sưng.
– Nên chú ý đến chế độ ăn uống tránh các loại thực phẩm gây kích ứng, có thể bổ sung thêm thơm, nước ép trái cây,… để tăng đề kháng
– Uống đủ thuốc theo đơn thuốc sau nâng mũi của bác sĩ đã chỉ định để giảm sưng.

Đối với phẫu thuật nâng mũi, việc bóc tách, đưa chất liệu sụn vào trong khoang mũi và điều chỉnh dáng mũi sẽ có những thao tác xâm lấn nhất định. Do đó, không thể tránh khỏi việc sau khi hết thuốc tê, mũi bị sưng nề và đau đớn. Tùy cơ địa và tay nghề bác sĩ mà tình trạng sưng nhiều hay ít.
– Chườm lạnh là giải pháp hàng đầu để giảm sưng mũi sau khi nâng, chườm lạnh 30 phút/1 lần để giảm nhanh chóng tình trạng sưng.
– Nên chú ý đến chế độ ăn uống tránh các loại thực phẩm gây kích ứng, có thể bổ sung thêm thơm, nước ép trái cây,… để tăng đề kháng
– Uống đủ thuốc theo đơn thuốc sau nâng mũi của bác sĩ đã chỉ định để giảm sưng.

Đối với phẫu thuật nâng mũi, việc bóc tách, đưa chất liệu sụn vào trong khoang mũi và điều chỉnh dáng mũi sẽ có những thao tác xâm lấn nhất định. Do đó, không thể tránh khỏi việc sau khi hết thuốc tê, mũi bị sưng nề và đau đớn. Tùy cơ địa và tay nghề bác sĩ mà tình trạng sưng nhiều hay ít.
– Chườm lạnh là giải pháp hàng đầu để giảm sưng mũi sau khi nâng, chườm lạnh 30 phút/1 lần để giảm nhanh chóng tình trạng sưng.
– Nên chú ý đến chế độ ăn uống tránh các loại thực phẩm gây kích ứng, có thể bổ sung thêm thơm, nước ép trái cây,… để tăng đề kháng
– Uống đủ thuốc theo đơn thuốc sau nâng mũi của bác sĩ đã chỉ định để giảm sưng.

Nội dung của Accordion
Nội dung của Accordion

Gửi phàn hồi của bạn đến với DrFACE